Priser

Priser

Idylisk og børnevenlig rideskole i Hundested/Kikhavn nær skov og strand

 

Priser for undervisning

 

Priser pr. 1. april 2016

 • 1 ugentlig holdundervisning - hvor der undervises i 45 minutter - koster 300 kr. pr måned, hvis du har egen hest
 • 1 ugentlig holdundervisning koster 400 pr. måned, hvis du skal leje rideskolehest/pony.
 • Små springhold af 30 minutters varighed koster 250 kr. pr. måned hvis du har egen hest eller part. Hvis du skal pony/leje hest koster det 100 kr. ekstra pr måned dvs. 350 kr.

 

Foreningen tilbyder eneundervisning til ryttere som har pony/hest opstaldet på slettebjerggaardsom samt eneundervisning til rideskoleryttere som i forvejen rider på rideskolehold. Såfremt rideskoleryttere får eneundervisning på rideskoleponyer, så skal der også betales for leje af pony.

 • Eneundervisning af 30. minutters varighed koster 600 kr. pr måned (4 undervisningsgange)
 • Hvis eneundervisning aftales fra gang til gang med træneren betales 150 kr. pr gang for 30. minutter

 

Betaling for rideskolehold betales forud for en måned ad gangen. Du har også mulighed for at betale for en længere periode end 1 måned.

 

Husk at skrive rytters fulde navn samt måned/periode i tekstfeltet når der indbetales. Der kan betales ved bankoverførsel på konto nr.: Regn.nr. 9570 Kontonr. 7545916 eller via MobilePay på tlf. nummer 50599907.

 

Der kan forekomme aflysninger ved helligdage, stævner, kurser eller sygdom. Ved akut opstået aflysning vil du få besked via SMS. Ved evt aflysning vil du ikke modtage kompensation. Hvis du eller dit barn er forhindret i at møde op til træning bedes du sende din træner en sms.

 

Priser for kontingent for medlemsskab af Slettebjerggård Rideforening

 

Det årlige kontingent for 2018 udgør:

 • 600 kr. for aktive seniorer.
 • 400 kr. for aktive juniorer under 25 år. Et medlem er junior til og med det kalenderår, hvori medlemmet fylder 25 år.
 • 115 kr. for passive medlemmer.

 

Bemærk, at som passiv medlem kan man ikke benytte ridehus/stalden på Slettebjerggaard eller købe ridehuskort mv.

Aktive medlemmer er personer som:

 • har hest/pony opstaldet på Slettebjerggaard
 • modtager eneundervisning eller deltager på rideskolehold og/eller ridelejre
 • køber travbane/ridehuskort

Tilmelding skal ske til ved udfyldelse af tilmelding/indmeldelsesformular eller hvor du sender en mail til rideforening@slettebjerggaardridecenter.dk hvori du oplyser: rytterens fulde navn, adresse, fødselsdato, mobil til kontaktperson og rytter samt mailadresse.

 

Ulykkesforsikring

Der er rideforeningens egne medlemmers pligt at være personligt ulykkesforsikret, og foreningen/klubben har som sådan ikke noget erstatningsansvar overfor medlemmer, der kommer til skade under udøvelse af aktiviteter i foreningensregi. Vi har dog valgt at tegne en kollektiv ulykkesforsikring som dækker deltagere på vores ridelejre og deltagere som rider på vores rideskolehold (ej eneundervisning), men for at være omfattet af forsikringen skal man have betalt for aktivt medlemskab. Kursister er ikke omfattet af forsikringen.

 

Husk at skrive rytters/medlems fulde navn i tekstfeltet når der indbetales. Der kan betales ved bankoverførsel på Bankkonto nr.: Regnr.9570 Kontonr.7545916 eller via MobilePay på tlf. nummer 50599907.

 

Henvendelse til Slettebjerggård Rideforening som er en selvstændig rideforening (CVR:11575803) under folkeoplysingsloven kan ske via mail til Rideforening@slettebjerggaardridecenter.dk eller til

Formand Gitte Larsen tlf: 61342958, Træner Helena tlf. 53701315 (kan kontaktes i hverdage mellem kl. 8-15)

 

 

Rideskolepart

Priser på part pr måned

 • 1 dag pr uge kr. 250 ,-
 • 2 dage pr uge kr. 375,-
 • 3 dage pr uge kr. 500,-

Kræver minimum 1 gang ugentlig undervisning i rideskolen.

 

Betaling for part skal ske til Slettebjerggaard Stald, CVR:79524417,

Danske Bank, Reg.nr. 9570 Kontonr. 16901466.

Betaling skal ske igennem betalingsservice, og ske senest den 3. i måneden. Husk at angive rytterens fulde navn i forbindelse med indbetalingen.

 

Henvendelse kan ske til: Daglig leder Helena Kainulainen tlf. 53701315 (kan kontaktes i hverdage mellem kl. 8-15).

Ejer: Finn Bojsen-Møller tlf. 61359402/CVR:79524417

 

Undervisning

 

Eneundervisning er af 30 minutters varighed. Du skal møde minimum 30 minutter før start for at sadle "din" hest op. Ugentligt tidspunkt aftales med træner.

 

Holdundervisning er af 45 minutters varighed og du skal møde minimum 30 minutter før holdstart for at sadle "din" hest op.

 

Små springhold af 30 minutters varighed. En forudsætning for deltagelse på springhold er at rytterne selv varmer op, skridter af mv. På de små springhold er der plads til max 3 ryttere. En forudsætning for at deltage på springhold er at rytteren også modtager dressurundervisning.

 • Mandag kl. 16 begynderhold v/Stephan
 • Mandag kl. 17 begynderhold v/Stephan
 • Mandag kl. 18 Øvet v/Stephan
 • Mandag kl. 19 Øvet v/stephan
 • Tirsdag kl. 16.30, 17.00, 17.30 og kl. 18.00, 18.30 små springhold (øvet ryttere) 2-3 deltagere pr hold) af 30. min varighed ved v/Mette
 • Onsdag kl. 16:00 miniput hold v/Stephan
 • Onsdag kl. 17:00 v/Stephan
 • Onsdag kl. 18:00 v/Stephan
 • Torsdag kl. 16:00 øvet v/Stephan
 • Torsdag kl. 17:00 begynder v/Stephan
 • Torsdag kl. 18:00 dressur øvet v/Stephan
 • Fredag kl. 17 begynde v/Stephan
 • Fredag kl. 18 voksen v/Stephan

 

Før og i forlængelse af rideskolehold kan der forekomme eneundervisning efter aftale med foreningen og foreningens trænere.

 

Der kan forekomme aflysninger ved helligdage, stævner, kurser eller sygdom. Ved akut opstået aflysning vil du få besked via SMS. Ved evt aflysning vil du ikke modtage kompensation.

Hvis du eller dit barn er forhindret i at møde op til træning bedes du sende din træner en sms.

Hvis du har aftalt enetime og melder afbud mindre end 24 timer før undervisningstart så man skal betale for den aftalte undervisning.

 

Slettebjerggård Rideforening og rideskole

Formand: Gitte Larsen tlf: 61342958

Træner Stephan tlf. 93200866

Træner Helena Kainulainen tlf. 53701315

Mette Ringheim tlf. 20642255

 

CVR: 11575803

Bankkontonr.: Regnr.9570 kontonr.7545916

MobilePay: 50599907

Rideforening@slettebjerggaardridecenter.dk