Sundhedspolitik

Sundhedspolitik for Slettebjerggaard Ridecenter

Ormestrategi
 • Der udtages og undersøges gødningsprøver for forekomst af ormeæg 2 gange årligt i april/maj og september/oktober.
 • Hesteejere med opstaldede heste er forpligtigede til at indsamle en frisk gødningsprøve til denne undersøgelse jf. opslag og aflevere den til den aftalte tid.
 • Heste med en mængde af ormeæg over grænseværdien skal ormebehandles.
 • SRC sørger for valg og indkøb af ormemiddel og iværksætter denne behandling efter nærmere aftale med hestens ejer.
Vaccinationer jf. DRF almindelige bestemmelser – gældende for heste, der er basisvaccineret efter 31.december 2012.
 1. Hesten/ponyen skal være basisvaccineret mod influenza, dvs. at den skal være basisvaccineret med 2 vaccinationer mod influenza med mindst 21 og højst 92 dages mellemrum. Vaccinationsdagen tæller med.
 2. Herefter skal hesten/ponyen have en Booster-vaccination, der skal gives senest 7 måneder efter den anden basisvaccination. Denne vaccination er ikke obligatorisk for heste, der er basisvaccineret før 1. januar 2013.
 3. Hesten skal herefter vaccineres årligt – dvs. senest på årsdagen efter sidste vaccination.
 4. I forbindelse med undersøgelse af gødningsprøver om efteråret gennemgås vaccinationsstatus for opstaldede heste jf. det ovenstående.
Indslusning af nye heste
 • Alle nye heste skal overholde ovennævnte krav til vaccinationer jf. DRF´s bestemmelser.
 • Alle nye heste skal dokumentere at den ikke har en behandlingskrævende ormebelastning ved indsættelse ved enten:
  • En nylig gødningsprøve under grænsen for behandling.
  • At hesten er ormebehandlet før indsættelse.
 • Alle nye heste skal i karantæne, når faciliteterne er klar til dette, inden de bliver sluset ud til de andre heste. En smittefarlig hest er ikke nødvendigvis synligt syg ved ankomsten.
 • Heste er i karantæne i 8 dage efter ankomst til SRC. Der anvises separat fold og om muligt separat boks i karantæneperioden.
 • Undgå så vidt muligt kontakt mellem hesten(ene), der indsluses og stedets øvrige heste.
 • Spande, strigler, grimeskaft og andet der har berøring med hesten i karantæne, må ikke benyttes til andre heste.
 • Vask/sprit hænder efter berøring med hesten – benyt evt. engangshandsker når du håndterer hesten, og smid dem væk efter brug
 • Overlade kontakten til heste i karantæne til nogle få personer.
 • Viser det sig at hesten er smittet, skal alt hvad den har været i berøring med, desinficeres eller vaskes ved minimum 60 grader, når hesten er raskmeldt af dyrlægen.
Smitsomme sygdomme jf. DRF´s udmelding dateret 14. august 2018

Anbefalinger som gælder for alle typer smitsom sygdom hos heste

 • Det er altid anbefalelsesværdigt at tage temperatur på sin hest for at opdage, om der er sket ændring.
 • Heste med tegn på smitsom sygdom (næseflåd, feber, hævede lymfeknuder mm.) isoleres på fold. Om muligt isoleres hesten i boks. Det er væsentligt at hesten under isolationen ikke kan overføres smitte til andre raske heste.
 • Ved en temperatur på 38,30 ℃ eller derover bør man ikke deltage i samlinger. Inddeling af stalde i nedenstående grupper 1-3 bør overholdes, så kun Gruppe 1 heste møder andre heste.
 1. Gruppe 1: Raske stalde
  1. Daglig observation af alle heste.
  2. Ved deltagelse i samlinger (stævner, væddeløb, kåring, dyrskue, avl) bør man sikre, at hestens temperatur ikke er 38,3 0C eller derover.
 2. Gruppe 2: Stalde med symptomer på luftvejsinfektion
  1. Kontakt dyrlæge.
  2. Karantæne minimum 14 dage (efter senest raskmeldte hest).
  3. Isoler syge heste, så vidt muligt.
  4. Daglig temperaturtagning.
 3. Gruppe 3: Stalde med diagnose på infektionstypen (kværke, herpes m.v.)
  1. Følg dyrlægens anbefalinger.
  2. Karantæne minimum 3 uger (efter senest raskmeldte hest).
  3. Isoler syge heste, så vidt muligt.
  4. Temperaturtagning morgen og aften.
  5. Desinfektion og tøjskift for alle med kontakt til stalden.
  6. Desinfektion af udstyr og staldoverflader inden genåbning af stalden.